اسامی برندگان قرعه کشی دارچین

رديف شركت نام شماره تلفن
1 کبل دارو(2) جناب آقای امانی 0918***6828
2 ایران کیش سرکارخانم صندوقدار 0912***8932
3 تجارت فولاد جناب آقای محمدی 0919***7900
4 اریکسون سرکارخانم وداد 0935***0275
5 کارگذاری بانک صادرات سرکارخانم محمدی 0912***5082
6 عمران آذرستان جناب آقای سیدی 0937***0631
7 بیمه سامان جناب آقای هفتانی 0912***4322
8 بالی جناب آقای بالی 0912***9753
9 آفتاب مهرورزان سرکار خانم رمضانی 0912***3949
10 فومن شیمی سرکارخانم نیستانی 0912***3631