رستوران دارچین مفتخر است که از سال  ۱۳۸۶ پذیرای مهمانان عزیز است.